داشتن سایت یک مزیت یا ضرورت ؟

توسط نوسینده

داشتن یک سایت می‌تواند به خودی خود یک حرفه یا زمینه ی فعالیت محسوب شود. مثلا سایت های مجله‌طور که در آنها مطلب می گذازید یا تولید محتوا می‌کنید و یا سایت های دانلودی که فایل های کاربردی مثل نرم‌افزار کامپیوتر و موبایل یا کتاب و ویدیو برای دانلود قرار میدهید که میتوانید در کنار…